Platsutveckling

Vad menas med platsutveckling?

Platsutveckling – vad är det egentligen?

Platsutveckling är på allas läppar. Den förra regeringen antog besöksnäringsstategin som sätter ljuset på just platsutveckling, SKR:s nationella besöksnäringsdag hade senast temat platsutveckling och Tillväxtverket beviljar projekt som bedriver platsutveckling. Men vad menar vi egentligen med platsutveckling?

Att utveckla en plats är ju liksom det mesta som görs i varje stad, kommun eller region. Vi bygger hållbart, ökar tryggheten, stärker kulturutbudet, ser till att det är snyggt och rent, utvecklar infrastrukturen, bygger skolor, skapar evenemang, utvecklar en meningsfull fritid för fler och utvecklar besöksanledningar.

Invånare och besökare i harmoniskt samspel

När aktörer med beröring till besöksnäringen pratar platsutveckling handlar det om att hitta smarta sätt att få det goda livet på platsen för invånarna att harmoniera med en stark och utforskande besöksnäring. Det handlar om att skapa reseanledningar utifrån platsens unika kulturarv. Att säkerställa att naturvärden inte går förlorande utan att platser med överturism jobbar för att få en jämnare spridning av besökare. Det handlar om att utforska relationen mellan den digitala och den fysiska upplevelsen.

Att platsutveckla beskrivs av många som bredare än att destinationsutveckla. Traditionellt sett fokuserar destinationsutveckling primärt på besökaren och inte lika mycket på invånaren, även om den goda destinationsutvecklaren enligt oss på Placebrander alltid haft invånarna med sig.

Vad är Place Making?

Place Making är en metod för platsutveckling. Den har sitt ursprung i England och har främst varit kopplad till platsutveckling av stadsmiljöer. Den utgår från de lokala krafter som redan finns på platsen. Fokus är långsiktig hållbarhet och att människor attraherar människor.

Konkretisera vad platsutveckling är för er

Platsutveckling är att de som bor och verkar på platsen gemensamt tar hand om sin plats med framtidens invånare för ögonen. Med andra ord är det ett brett begrepp och det är något väldigt många personer är inblandade i. Det gör att ni på er plats behöver konkretisera vad just ni menar med platsutveckling. Vad vill ni åstadkomma och vilka är era olika roller i arbetet? Bryt ner, avgränsa och sätt mål. Engagera invånarna och samarbeta över gränser.

Kristina Nilsson Lindström pratar platsutvecklingDet räcker inte att bara byta namn på allt vi redan gör till platsutveckling och tro att magi ska uppstå. Vi måste förnya arbetssätt och tillföra nya kompetenser. Det är viktigt att alla intressenter, särskilt de offentliga, förstår vad det innebär att ställa om till platsutveckling. Det innebär ett stort ansvar för ett komplext omställningsarbete som kräver kunskap, resurser och mod.

Kristina Nilsson Lindström, Fil.Dr. kulturgeografi vid Göteborgs universitet

Tillväxtverkets definition av begreppet platsutveckling

Att arbeta med hållbar platsutveckling är att skapa attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Arbetet utgår från den specifika platsens förutsättningar, utmaningar och behov. Det kan till exempel handla om att ta hänsyn till platsens natur- och kulturmiljöer. Eller att respektera behoven hos olika lokala grupper och hantera eventuella intressekonflikter. En viktig del av platsutveckling är just det lokala inflytandet.

Att utveckla en plats kräver samarbete mellan den offentliga sektorn, det civila samhället och det privata näringslivet. Tillsammans kan de arbeta långsiktigt och mot en gemensam målbild. En bred samverkan är också en förutsättning för att kunna ställa om till en hållbar turism och besöksnäring.

Källa: Tillvaxtverket.se

Vad är Place Management?

De aktörer som jobbar med att utveckla och marknadsföra en plats, jobbar med så kallad Place Management, eller platsledarskap. De gör platsen attraktiv för sina målgrupper. Ofta finns det ett destinationsbolag eller marknadsbolag som har ett uttalat mandat från politiker driva de här frågorna. De kallas för Destination Management Organizations (DMO). Det är dock viktigt att komma ihåg att alla på en plats är delägare i platsvarumärket och är på olika sätt med och påverkar bilden av platsen.

Så, sammanfattningsvis – vad är platsutveckling?

Det korta svaret är att det är allt som görs på en plats med ambition att göra den bättre för de som bor och verkar på samt besöker platsen. Därför behöver du och de du samarbetar med bryta ner vad just ni menar med platsutveckling. Fem tips på vägen:

1. Skapa samarbeten mellan samhällsbyggnadsaktörer och besöksnäringsaktörer

2. Avgränsa och sätt tydliga mål

3. Gör en sak i taget och gör det riktigt bra

4. Våga experimentera och testa er fram

5. Involvera barn och ungdomar i arbetet

Lycka till!

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in