Varför visuell identitet?

och skillnaden mellan mellanmjölk och framgång

Varför du ska ha en visuell identitet för platsen

Vi har pratat med Jesper Robinell som är Creative Director och partner på prisbelönta byrån Söderhavet. Jesper och Söderhavet ligger bland annat bakom den visuella identiteten för platsvarumärket Sverige där aktörer som UD, Visit Sweden, Svenska institutet och Business Sweden gick från att spretigt ha olika uttryckssätt för varumärket Sverige, till att skapa enhetlighet och struktur. Vi på Placebrander har därtill samarbetat med Söderhavet i flera platsprocesser, bland annat för Gällivare.

Varför behövs en visuell identitet för en plats?

Många platser, kommuner och städer konkurrerar idag om att attrahera turister, invånare, arbetskraft samt företag och investeringar. När konkurrensen är stor gäller det att vara den plats som syns och har en tydlig plan på vad platsen vill förmedla. Det är där arbetet med en platsidentitet blir avgörande.

En stark och unik platsidentitet handlar om att skapa en gemensam kärna att samlas kring — en tydlig, synlig, enad och förstärkt bild av platsen gör platsbyggandet bättre och är ett stabilt och kraftfullt verktyg att kommunicera från.

Måste en plats ha det?

Varumärkesarbete och visuell identitet för platser hjälper till att tydliggöra skillnaden och definiera den unika platsen från liknande platser. Det i sin tur är avgörande då det hjälper till att skapa en egen känsla och värden som kan locka turister, nya invånare, företag och investerare. En platsidentitet bidrar också till att skapa en känsla av stolthet och gemenskap bland människorna på platsen, och möjliggör att samarbeten mellan lokala aktörer genomförs över huvudtaget, vilket har positiva effekter på den lokala marknaden och ekonomisk tillväxt över tid.

Utan en platsidentitet och innehållande designsystem blir det lätt stökigt med design och kommunikationsarbetet internt. Frågor som: Hur ska vi göra detta projektet, vilken identitet ska vi använda, hur uppfattas vi bäst visuellt ska lösas gång till gång, och blir svårare, dyrare och tar längre tid och det hjälper inte platsen framåt.

Vad består en visuell identitet av?

En visuell identitet består av många beståndsdelar som logotyp, färger, typsnitt, bilder. Även principer för rörlighet och tonalitet.

Hur arbetas en visuell identitet fram?

En bra och genomarbetad varumärkesplattform behövs först tas fram. Den ligger till grund för designarbetet, där man har utkristalliserat någonting att bygga identiteten runt. Det är Placebrander duktiga på.

Sen tar vi fram ett koncept som är tydligt att kunna bygga design runt. Sen en designprocess där vi inkluderar arbetsgruppen och tar fram olika designspår som ligger till grund för beslut om vald design.

Hur kan den visuella identiteten användas?

I allt från information om platsen fysiskt till den digitala platsen samt all kommunikation runt platsen. Touchpoints som skyltar, kampanjsidor, annonser, sociala media och liknande. Den kan användas i det offentliga rummet och som inspiration när platsen utvecklas, exempelvis genom att plocka ut färger och grafiska element. Också av företag som vill rekrytera och insett att de inte bara ska sälja in en arbetsplats utan också en plats att bli en del av eller flytta till.

En visuell identitet kan bli något väldigt användbart att samlas kring för många aktörer, men där det är viktigt att ha någon som driver och håller ihop arbetet. Någon som har ett tydligare ”ägarskap” kring frågan.

Vilka ska eller kan använda en visuell identitet för en plats?

Alla som har behov av att kommunicera sin plats, och ha något att enas runt. När det finns behov av att tänka i nya banor och hitta nya möjligheter, eller i samarbeten när flera aktörer behöver en identitet att enas runt.

Är det inte svårt att få många aktörer att använda det? Om de redan har en visuell identitet för sin organisation.

Med rätt information, tydliga direktioner när den ska användas och bra guidelines så ska det inte vara ett problem utan mer en möjlighet.

Vanliga fallgropar eller misstag?

Det är viktigt att det finns kunskap och vilja internt hos beställaren, där det finns en ömsesidig förståelse och enad målbild vad som ska uppnås. Viktigt också att ta med att det lätt att det blir mellanmjölk om man ej hittar något unikt att enas runt.

Vilka är de främsta framgångsfaktorerna?

För att lyckas med sin platsidentitet är det viktigt att arbetet görs grundligt. Man måste hitta det som kännetecknar just den unika platsen men också titta på vad man kan lyfta mer kommunikativt. Alla platser har något unikt som man kan utgå ifrån men risken är att det blir för mycket fokus på hygien-egenskaperna och utfallet blir mellan-mjölkigt. Då kan tex Falun och Hökarängen uppfattas som likadana.

Man behöver enas om vilka egenskaper som är hygien och de som vi kan agera mer kraftfullt och kommunikativt ifrån, som ligger till grunden för att kunna utkristallisera ett eller flera starka grafiska element som hjälper till, till exempel en logotyp, symbol eller grafiskt element som blir en stark ledstjärna för platsen.

Vilka har gjort det riktigt bra?

Sverige som land gjorde ett bra arbete 2011 (som har uppdaterats), Helsinki har gjort det bra, Oscar Properties var bra tidigare på att göra branding för deras fastigheter.

Tycker vi ihop med Placebrander gjorde ett superbra jobb för Dalarnas talangattraktionsarbete till industrin, något som lanseras under maj 2023.

Avslutningsvis:

Resultatet av en stark och unik platsidentitet är att man på ett effektivt och snabbt sätt förmedlar platsens egenskaper, tillgångar, fördelar och känslor. Det är speciellt viktigt då människor idag har ännu kortare “attention span” och vi måste sticka ut och attrahera på ett snabbare sätt. Det är också viktigt att det blir valuta för pengarna — att varumärket gör platsen en tjänst. Att det inte bara i slutändan blev världens dyraste mellanmjölk.

Mer om visuell identitet

Videokurs om varumärkeshierarki med Jesper Robinell

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in